Gift Box #4

$ 36.99

Includes 2 Gringos Chupacabra:

  • 12 oz. Chupacabra Rub
  • 12 oz. Cajun Rub
  • 12 oz. Brisket Magic
  • 12 oz. Chupacabra No MSG Rub
  • 2.5 oz Chuparracho Beer Salt
  • Camo Koozie

Related products